4xfoto | fotoprint uitleen service | vier keer per jaar een nieuwe fotoprint aan je muur

fotoprint uitleen service, vier keer per jaar een nieuwe fotoprint aan je muur

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website, de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Voor een advies raden wij je altijd aan contact op te nemen met ons.

4xfoto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door 4xfoto. Voor deze informatie is 4xfoto niet aansprakelijk.

Het is niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van 4xfoto.

error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd!